Zadaniomierz

Pracowniku! Zarządzaj swoimi zadaniami do wykonania, wyznaczaj priorytety i kontroluj czas spędzony w pracy

Przeglądaj zadania do wykonania

Dowiedz się, jakie obowiązki zostały Ci przydzielone

Nadawaj priorytety

Posegreguj je, dzieląc na te, które chcesz zrobić szybko i te, na których wykonanie można jeszcze poczekać

Odznaczaj zadania jako wykonane

Odhaczaj zrealizowane zadania, aby te do zrobienia były jeszcze bardziej widoczne


Ustawiaj przypomnienia

Wybieraj zadania, o których należy Ci przypominać (jednorazowo lub cyklicznie) i ustalaj formę powiadamiania Cię o nich

Licz swój czas pracy

Rano wypełniasz połowę swoich obowiązków, a wieczorem zabierasz się za resztę? Sumuj czas swojej pracy, gdy nie pracujesz ciągiem

Twórz notatki

Notuj najważniejsze rzeczy, przypinaj je pod zadaniami lub projektami i dziel się nimi z resztą zespołu